آرزو

اللهم انی اسئلک خیر ما سئلک به عبادک الصالحون
آرزوهای خود را یک به یک یادداشت کنیم و از خدا بخواهیم،
یادداشت که می کنیم نه بخاطر اینکه خدا آن ها را فراموش می کند،
بلکه از آن جهت است که خودمان فراموش می کنیم،
چرا که آنچه را امروز داریم،
همانهایی است که دیروز آرزو کرده بودیم.

/ 1 نظر / 35 بازدید
همشهری

باراک ا...